ความนิยมในกีฬาวิ่งมาราธอน

ความนิยมในกีฬา ต้องบอกเลยว่ากีฬาที่ต้องใช้ความอดทนนั้นมีเพียงไม่กี่ชนิด ความอดทนในที่นี้นั้นไม่ได้หมายถึงการอดทนต่อการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันเท่านั้น

แต่อดทนในเรื่องของเป้าหมาย เพราะกีฬาอย่างการวิ่งมาราธอนนั้นไม่ได้เป็นกีฬาที่เรานั้นคุ้นชินกันมากนัก เพราะในอดีตถึงแม้ว่ากีฬามาราธอนนั้นจะมีการจัดการแข่งขันเสมอมา แต่ก็ยังไม่ได้เป็นกีฬาที่ได้รับความนอยมจากผู้ชมมากนักเนื่องจากเป็นกีฬาที่ใช้ระยะเวลาในการแข่งขันที่ค่อนข้างนาน

เพราะเป็นการวิ่งแบบใช้ความอดทนนั่นเอง กีฬาชนิดนี้จึงถูกเรียกว่าวิ่งมาราธอน แต่ในช่วงหลังมานี้นั้น การวิ่งมาราธอนเป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการจัดการแข่งขันรวมถึงการฝึกซ้อมที่ใช้เวลายาวนานก็ตาม แต่กีฬาประเภทนี้นั้นไม่ได้ให้เพียงความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์และช่วยรักษาสุขภาพได้อย่างดีด้วย สำหรับประโยชน์หลักที่จะได้รับเลยนั้น

ก็คือประโยชน์ทางด้านร่างกาย เมื่อการวิ่งแบบมาราธอนนั้น

เป็นการวิ่งในระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้นแล้วสิ่งสำคัญและจำเป็นที่นักกีฬานั้นต้องมีก็คือความแข็งแกร่งทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและสุขภาพที่ดีด้วย นักกีฬาโดยส่วนใหญ่นั้นจะมีการฝึกซ้อมที่ดีและมีความสม่ำเสมอ เพราะการวิ่งมาราธอนนั้นไม่ได้วัดผลลัพธ์ที่ความเร็วหรือความช้าแต่วัดจากความสม่ำเสมอในการวิ่งและสามารถที่จะไปถึงยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดในระยะทางที่ไกลได้นั่นเอง

จุดหมายปลายทาง เป็นสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่นักวิ่งมาราธอนนั้นตั้งเป้าหมายไว้เพื่อความสำเร็จ แต่มากกว่าจุดกมายปลายทางที่พวกเขานั้นได้รับก็คือระหว่างทางนั่นเองพวกเขาได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและทำให้มีความคิดที่สร้างสรรค์และสามารถสร้างการวิ่งมาราธอนนั้นให้มีความพิเศษและแตกต่างมากขึ้นและสามารถที่จะทำให้การวิ่งนั้นเป็นมากกว่าปลายทางเพราะระหว่างทางที่มีความหมายสำหรับนักวิ่งมาราธอน

ค่านิยมและสังคมของนักวิ่ง เมื่อเข้าไปสู๋สังคมสังคมหนึ่ง

นั่นแน่นอนว่าจะต้องมีการเรียนรู้จากบทความของการสำรวจในการแข่งขันการวิ่งมาราธอนในอเมริกาพบว่านักวิ่งโดนส่วนใหญ่นั้นมีโลกส่วนตัวที่ค่อนข้างสูงเพราะจากการฝึกซ้อมและเก็บตัวในการแข่งขัน แต่กลับพบว่าในค่านิยมและสังคมของนักวิ่งมาราธอนนั้นมีความแตกต่างกับลักษณะนิสัยโดยสิ้นเชิงเนื่องจากเมื่อพวกเขามีโอกาสและว่างจากการฝึกซ้อมนั้นพวกเขามักจะมาแชร์ประสบการณ์และเรื่องราวที่ดีต่อกันอย่าสม่ำเสมอ

การให้ความสำคัญของกีฬาประเภทนี้ ด้วยกีฬาที่มีความยาวนาน ทำให้การให้ความสำคัญนั้นมีไม่มาก แต่เมื่อผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งไปแล้วพบว่า การให้ความสำคัญกับการวิ่งมาราธอนนั้นมีมากขึ้นและมีการสนับสนุนนักกีฬาที่ดีมากขึ้นจากในอดีต ด้วยการสนับสนุนที่มากขึ้นนี้นั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่นั้นหันมาออกกำลังกายและจริงจังกับการวิ่งมาราธอนมากขึ้นนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.    UFABET เว็บหลัก