การเมืองกับการกีฬา

การเมืองกับการกีฬา นันทนาการและการกีฬาเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสสำคัญในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านสุขภาพกาย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชนด้วย ด้วยเหตุนี้เองข้อมูลบางส่วนชี้ให้เห็นว่า 98% ของชาวแคนาดาเชื่อว่านันทนาการและสวนสาธารณะเป็นบริการที่จำเป็นและไม่เพียงแต่แคนนาดาเท่านั้นแต่ประชากรทั้งโลกก็มีความเห็นที่ตรงกันในเรื่องนี้

ถึงแม้ว่ายังมีข้อมูลล่าสุดที่มีการบ่งชี้ว่าในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมด้านกีฬาลดลงในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาและในปี พ.ศ. 2564 ผู้คนในแคนาดาได้รับการประเมินที่ต่ำมากสำหรับพฤติกรรมการอยู่ประจำที่ในการ์ดรายงานการมีส่วนร่วมต่างๆซึ่งบ่งชี้ว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบที่ได้รับจากการระบาดของโควิดก็เป็นไปได้

มีเหตุผลหลายประการที่ว่าทำไมการมีส่วนร่วมในกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจจึงลดลงในช่วงหลังมานี้ รวมถึงการขาดโอกาส ความสามารถในการจ่ายเพราะในบางครั้งการทำกิจกรรมและสันทนาการต่างๆ ก็อาจจะต้องมีค่าบริการและการเข้าถึง การมีการวิจัยในการตัดสินใจของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทางกีฬาของคนกลุ่มต่างๆ 

สำหรับการส่งเสริมของรัฐบาลนั้นระบบที่ซับซ้อนซึ่งมอบโอกาสด้านกีฬาและนันทนาการซึ่งระบบที่มีนั้นในเรื่องการสนับสนุนทางด้านการออกกำลังกายและกีฬานั้นก็ยังเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่บะภูมิภาคของแคนนาดาด้วย

นโยบายระดับภูมิภาคสำหรับในการสนับสนุนทางด้านกีฬาและออกกำลังกาย รัฐบาลทุกระดับได้มีการลงทุนมหาศาลเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งเกี่ยวกับบริการเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนให้ดีมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต่างๆ มองว่าบริการเหล่านี้และบทบาทในการให้บริการที่มีความแตกต่างกัน สิ่งนี้ทำให้กีฬาและสันทนาการกลายเป็นประเด็นทางการเมือง

สำหรับนโยบายด้านกีฬาของแคนาดารับทราบว่ากีฬาและการออกกำลังกายมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนของสังคมรวมถึงในหน่วยงานต่างๆในระดับเล็กด้วยก็ควนจะมีบทบาทและส่วนร่วมในด้านนี้ด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนที่มีการช่วยผลักดันและทำให้การออกกำลังกายนั้นมีผู้หันมาออกกำลังกายมากขึ้น

แน่นอนว่าเมื่อได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการที่ประชาชนนั้นจะหันมาออกกำลังกายนั้นมีอัตราที่เพิ่มขึ้นสูงย่างแน่นอน เพราะมีการเปิดโอกาสในการเข้าถึงการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาต่างๆนั่นเอง  อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งทางด้านการเมืองและผู้เลือกตั้งโดยส่วนใหญ่นั้นก็มองเห็นตระหนักถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทำให้มีการสนับสนุนและคิดไตร่ตรองในด้านต่างๆรวมถึงในด้านสุขภาพที่ดีด้วย

 

สนับสนุนโดย.    www.ufabet.com ลิ้งเข้าระบบ